dostać manto


dostać manto
1) Zostać zbitym, zwłaszcza za karę
Eng. To be beaten up, especially as a punishment
2) Zostać ukaranym
Eng. To be punished

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • dostać manto — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zostać zbitym (najczęściej za karę); dostać lanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dostał manto od mamy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • manto — Dostać manto zob. dostać 4. Spuścić, sprawić komuś manto zob. spuścić 2 …   Słownik frazeologiczny

  • manto — manto* {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. dostać manto; sprawić [spuścić] {{/stl 7}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}{{stl 7}}manto {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • manto — n III, Ms. mancie; lm D. mant daw. «bicie, lanie» dziś tylko we fraz. posp. Sprawić, spuścić komuś manto; dostać manto. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • dostać — 1. Dostać kogoś w swoje (swe) ręce, pot. łapy «schwycić kogoś, złapać»: Boję się – mówił – że jeśli dostaną mnie w swoje ręce, mogę wygadać. Andrzej Zbych, Stawka. 2. Dostać kosza, przestarz. czarną polewkę, arbuza, odprawę, rekuzę «otrzymać… …   Słownik frazeologiczny

  • dostawać — 1. Dostać kogoś w swoje (swe) ręce, pot. łapy «schwycić kogoś, złapać»: Boję się – mówił – że jeśli dostaną mnie w swoje ręce, mogę wygadać. Andrzej Zbych, Stawka. 2. Dostać kosza, przestarz. czarną polewkę, arbuza, odprawę, rekuzę «otrzymać… …   Słownik frazeologiczny

  • łomot — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. łomotocie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} silny, zwielokrotniony odgłos powstający przy upadku, uderzeniu o coś czegoś ciężkiego; łoskot : {{/stl 7}}{{stl 10}}Głuchy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień